تاریخ شروع گردهمایی
1398-11-17
تاریخ پایان گردهمایی
1398-11-17

با عنایت به نقش مهم رؤسای شعب بانک ­ها در موفقیت و پیشبرد استراتژی­ ها و اهداف عملیاتی بانک ­ها در نیل به اهداف نهایی سیاست گذاری پولی و بانکی، مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران همواره کوشش نموده است علاوه بر برنامه­ های آموزشی بلندمدت و آموزش­ های حرفه ­ای و تخصصی، در راستای اهداف و وظایف آموزشی و پژوهشی خود افزون بر « همایش­ های سالانه بانکداری اسلامی»، سمینارها و کارگاه ­های آموزشی و نشست­ های تخصصی، « گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک ­های کشور» را نیز همه ساله برگزار نماید. این گردهمایی با هدف ایجاد بستر و فرصت مناسب برای تعامل و انتقال تجربه­ ها و دستاوردها بین رؤسای موفق و دیگر مدیران شبکه بانکی کشور و همچنین قدردانی و تکریم رؤسای موفق شعب بانک ­ها و مؤسسات اعتباری کشور برگزار می ­شود. این رویداد همچنین فرصت مناسبی فراهم می­ آورد تا آخرین تغییرات و تحولات در حوزه بانکداری در سطح شعب مطرح و دیدگاه ­های مدیران ارشد نظام بانکی کشور در این خصوص به مخاطبین ارائه شود.

امروزه معیارهای مختلفی برای سنجش عملکرد سازمان­ ها معرفی شده­ اند که کارایی، اثربخشی و بهره ­وری از مهمترین این معیارها هستند. طبق تعریف، کارایی، انجام درست کارها، اثربخشی، انجام کارهای درست و بهر ه ­وری ترکیبی از کارایی و اثربخشی به­ طور همزمان است. به­ عبارت دیگر، می­ توان بهره ­وری را سنجش و ارزیابی بازده و نتایج فعالیت ­های یک سازمان نسبت به اهداف و منابع مصرفی آن تعریف کرد. بنابراین، بهره ­وری، عامل کلیدی در موفقیت و رشد و توسعه بانک ­ها در محیط رقابتی پیرامون آن­هاست. اصولاً مدیران بانک ­ها باید پیوسته در جهت اصلاح و بهبود روش ­های تولید انواع محصولات و خدمات بانکی، بودجه­ بندی، بازاریابی، مدیریت سرمایه انسانی و بنابراین افزایش بهره­ وری بانک خود حرکت کنند. یکی از راهکارهای اساسی که بانک ­ها از آن طریق می ­توانند به این مهم دست یابند، افزایش بهره­ وری شبکه شعب خود است.

با توجه به اهمیت موضوع بهره­ وری شعب بانک ­ها و مؤسسات اعتباری کشور در راستای اتخاذ تصمیم­ های مناسب و متناسب با بهبود اثربخشی و کارایی، با همفکری با اعضای شورای راهبردی و کمیته علمی، شعار دهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک ­های کشور « نقش رؤسای شعب در مدیریت ریسک اعتباری»  تعیین شد. سپس، به­ منظور شناسایی رؤسای برتر شعب بانک­ ها و مؤسسات اعتباری کشور، با نظر داشت معیارهای مرتبط با موضوع گردهمایی، معیارهای مشخصی به ­وسیله کمیته علمی احصاء و در اختیار بانک ­ها و مؤسسات اعتباری قرار گرفت تا انتخاب رؤسای برتر بر این اساس صورت گیرد.

امید است دستاوردهای این گردهمایی بتواند سهمی هر چند اندک در بهبود عملکرد و نظام انگیزشی کارکنان شبکه بانکی کشور، به­ ویژه کارکنان شعب بانک­ ها ایفاء نماید.

 

فرشاد حیدری

رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران